Najbolje iz Hrvatske za Europu
HACCP IPARD
 

HACCP

 
 

 

HACCP je skraćenica izvedena od početnih slova službenog naziva sustava na engleskom jeziku : Hazard Analysis and Critical Control Point.

Prevedeno na hrvatski : Analiza opasnosti i kontrola kritičnih točaka.

Od 1. siječnja 2009. godine svi subjekti koji posluju s prehrambenim proizvodima - bilo proizvodnjom, obradom, pripremom, transportom ili prodajom istih - su zakonski obvezni provoditi HACCP sustav  (propisano Zakonom o hrani, NN 46/07).

U praksi, to znači da se za svaki radni proces u kojem se proizvodi, obrađuje, priprema, transportira, prodaje ili poslužuje hrana definiraju potencijalno rizične situacije te se dalje određuju načini kontrole u smislu dobre proizvođačke i higijenske prakse tako da se, u konačnici, primjenom pravila definiranih HACCP elaboratom osigura zdravstvena ispravnost hrane. To su kontrolne mjere.

Osim kontrolnih mjera, HACCP elaborat sadrži i popravne radnje - korektivne mjere, koje je potrebno provesti u situacijama kada se u radnom procesu prekorače kritične granice.

Za sve navedene mjere se pišu upute, vodi zapisnik i vrši verifikacija provedbe HACCP sustava. 

  Cjenik implementacije HACCP sustava

 
 
   Vrsta objekta Cijena u kunama
   PRODAVAONICA VOĆA I POVRĆA, MINI MARKET 2 000 - 3000
   CAFFE BAR, OBJEKT BEZ VLASTITE PRIPREME HRANE 1 500
   SNACK BAR, FAST FOOD, PEČENJARA 2 000
   GOSTIONICA, PIZZERIA, KONOBA 3 000 - 4 000
   PRIPREMA HRANE UNUTAR VRTIĆA, ŠKOLA, STARAČKIH DOMOVA I SL. 3 000 - 5 000
   PEKARNICA 3 000 - 5 000
   SLASTIČARNICA 2 000 - 3000
   RESTORAN, CATERING 4 000 - 6 000
   HOTEL 5 000 - 7 000
   MESNICA 3 000 - 5 000
   ULJARA 4 000 - 5 000
   VINARIJA 3 000 - 6 000
   RIBARNICA 3 000 - 4 000
   POGON ZA SKLADIŠTENJE I PRERADU RIBE 8 000 - 12 000
   POGON ZA SKLADIŠTENJE I PRERADU MESA 10 000 - 15 000
   POGON ZA SKLADIŠTENJE I PRERADU MLIJEKA I MLIJEČNIH    PROIZVODA 10 000 - 20 000
   KLAONICA PAPKARA 25 000 - 30 000
     
*  Cijene uključuju izradu dokumentacije i edukaciju osoblja.
** U cijene nije uključen PDV.